Bilişim Güvenliği Uzmanı

Adlaşmış Sıfat Fiil Sayılır mı?

Adlaşmış sıfat fiil sıfat fiil sayılır mı? Bu makalede, adlaşmış sıfat fiillerin sıfat fiil olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında açıklayıcı bilgiler bulabilirsiniz. Türkçe dilbilgisine dair bu konuya dair merak ettiğiniz detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Adlaşmış sıfat fiil sıfat fiil sayılır mı? sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Adlaşmış sıfat fiiller, bir ismi nitelendiren ve fiil kökünden türetilen kelimelerdir. Bu tür kelimelerin sıfat fiil olarak kabul edilip edilemeyeceği ise merak konusudur. Adlaşmış sıfat fiiller, genellikle isimlerin önüne gelerek onları nitelerler. Ancak bazı durumlarda bu kelimelerin sıfat fiil olarak kullanılması mümkün olmayabilir. Adlaşmış sıfat fiillerin sayılıp sayılmaması, Türkçe dilbilgisinin inceliklerinden biridir. Bu konuda yapılan araştırmalar ve dilbilgisi kuralları, adlaşmış sıfat fiillerin bazı durumlarda sıfat fiil olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. Ancak bu durumlar belirli koşullara bağlıdır ve her zaman geçerli değildir. Adlaşmış sıfat fiillerin kullanımında dikkatli olunmalı ve dilbilgisi kurallarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Adlaşmış sıfat fiil sıfat fiil sayılır mı? sorusu, dilbilgisi meraklıları için ilginç bir konudur.

Adlaşmış sıfat fiil sıfat fiil sayılır mı? Türkçe dilbilgisinde tartışmalı bir konudur.
Bazı dilbilimciler adlaşmış sıfat fiilleri sıfat olarak kabul eder.
Adlaşmış sıfat fiiller, eylemsi gibi görünse de sıfat işlevi görebilir.
Bazı dilbilimciler ise adlaşmış sıfat fiilleri fiil olarak değerlendirir.
Adlaşmış sıfat fiillerin sayılabilirlik durumu dilbilimciler arasında farklılık gösterir.
 • Adlaşmış sıfat fiiller, bazen isim yerine kullanılabilir.
 • Bu tür yapılar, genellikle nesne niteliği taşıyan cümlelerde kullanılır.
 • Bazı dilbilimciler, adlaşmış sıfat fiillerin sayılabilir olduğunu savunur.
 • Adlaşmış sıfat fiiller, çoğul yapılarda kullanılabilir ve sayılabilirler.
 • Bu konuda dilbilimciler arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Adlaşmış sıfat fiil nedir ve nasıl kullanılır?

Adlaşmış sıfat fiil, bir fiilin sıfat gibi kullanıldığı yapıdır. Bu yapıda fiil köküne “-miş” eki eklenerek sıfat haline getirilir. Örneğin, “yapmak” fiilinden türetilen “yapılmış” sıfat fiilidir. Adlaşmış sıfat fiiller, nesne olarak kullanıldıklarında cümleye anlam katmaktadır. Örneğin, “Yapılmış evler daha pahalıdır.” cümlesinde “yapılmış” sıfat fiili, “evler” nesnesini niteler.

Adlaşmış Sıfat Fiil Nedir? Nasıl Kullanılır? Örnek Cümleler
Adlaşmış sıfat fiil, sıfatların fiilimsi hâline getirilmesidir. Adlaşmış sıfat fiil, isim tamlamalarında veya sıfat cümlelerinde kullanılır. “Yolun sonunda yorgun bir şekilde oturan adamı gördüm.”
Adlaşmış sıfat fiil, isim görevi gören bir sıfatı tamamlar. Adlaşmış sıfat fiil, “yapılmış, edilmiş, olmuş, görülmüş” gibi eklerle oluşturulur. “Kitap okumuş öğrenciler sınıfta başarılıdır.”
Adlaşmış sıfat fiil, sıfatın sonuna “ı” veya “i” ekini alır. Adlaşmış sıfat fiil, sıfatın çekimlenmiş hâlidir ve cinsiyet ve sayıya göre değişir. “Kapıyı açık bırakan çocuk, eve hırsız girmesine neden oldu.”

Sıfat fiiller sayılır mı ve çoğul halleri nasıl oluşturulur?

Sıfat fiiller sayılır ve çoğul halleri oluşturulabilir. Sıfat fiillerin çoğul hali, sıfatın sonuna “-ler” veya “-lar” eki eklenerek oluşturulur. Örneğin, “yapılmış evler” ifadesinde “evler” çoğul haldedir.

 • Sıfat fiiller sayılır mı?
 • Çoğul halleri nasıl oluşturulur?
 • Sıfat fiillerin özellikleri nelerdir?

Sıfat fiiller cümlede hangi görevleri üstlenebilir?

Sıfat fiiller, cümlede nesne niteliği görevi üstlenebilir. Yani, bir nesneyi nitelerler ve onunla ilgili bilgi verirler. Örneğin, “Yapılmış evler daha pahalıdır.” cümlesinde “yapılmış” sıfat fiili, “evler” nesnesini niteler.

 1. Bağlaç görevi: Sıfat fiiller cümlede iki cümleciği birleştirerek bağlaç görevi üstlenebilir. Örneğin: “Ali, hızlı koştuğu için birinci oldu.”
 2. Nesne görevi: Sıfat fiiller cümlede bir nesneyi niteler ve nesne görevi üstlenebilir. Örneğin: “Ali, önemli bir karar verdi.”
 3. Özne görevi: Sıfat fiiller cümlede özne görevi üstlenebilir. Örneğin: “Koşmak, onun hobisidir.”
 4. Zarf görevi: Sıfat fiiller cümlede zarf görevi üstlenebilir ve fiilleri, sıfatları veya zarfları niteler. Örneğin: “Hızlı koştuğu için Ali birinci oldu.”
 5. Tamlama görevi: Sıfat fiiller cümlede tamlama görevi üstlenebilir ve bir ismi niteler. Örneğin: “Mavi gözlü çocuk parkta oynuyor.”

Sıfat fiiller nasıl türetilir?

Sıfat fiiller, bir fiilin köküne “-miş” eki eklenerek türetilir. Bu ekleme işlemiyle fiil sıfat gibi kullanılabilecek bir yapıya dönüşür. Örneğin, “yapmak” fiilinden “yapılmış” sıfat fiili türetilir.

Sıfat Fiili Türetilme Yolu Örnek
Güçlü -lı, -li, -lu, -lü ekiyle Güç + lü
Hızlı -lı, -li, -lu, -lü ekiyle Hız + lı
Uzun -un, -ün, -an, -en ekiyle Uzun + un

Sıfat fiiller hangi durumlarda kullanılır?

Sıfat fiiller, genellikle nesneleri nitelendirmek veya onlarla ilgili bilgi vermek için kullanılır. Örneğin, “Yapılmış evler daha pahalıdır.” cümlesinde “yapılmış” sıfat fiili, “evler” nesnesini niteler.

Sıfat fiiller, nesnelerin niteliklerini veya durumlarını anlatmak için kullanılır ve cümlede sıfat gibi görev yaparlar.

Sıfat fiiller hangi kelimelerden türetilir?

Sıfat fiiller, çeşitli fiillerden türetilebilir. Örneğin, “yapmak” fiilinden “yapılmış”, “okumak” fiilinden “okunmuş” gibi sıfat fiiller türetilebilir. Türetme işlemi, fiil köküne “-miş” eki eklenerek gerçekleştirilir.

Sıfat fiiller, sıfatlardan türetilir ve eylemlerin niteliklerini veya durumlarını anlatmak için kullanılır.

Sıfat fiiller cümlede nasıl kullanılır?

Sıfat fiiller, cümlede nesne niteliği görevi üstlenerek kullanılır. Örneğin, “Yapılmış evler daha pahalıdır.” cümlesinde “yapılmış” sıfat fiili, “evler” nesnesini niteler. Sıfat fiiller, nesneleri nitelendirmek veya onlarla ilgili bilgi vermek için kullanılır.

Sıfat fiiller cümlede nasıl kullanılır?

1. Sıfat fiiller cümlelerde nesneleri nitelendirmek için kullanılır. Örneğin:
– Bu kalem yazması kolaydır. (yazması kelimesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır)
– O resim çok güzeldir. (güzeldir kelimesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır)

2. Sıfat fiiller cümlelerde nesnelerin durumunu belirtmek için kullanılır. Örneğin:
– Öğrenci sınavda başarılıydı. (başarılıydı kelimesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır)
– Yemek lezzetliydi. (lezzetliydi kelimesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır)

3. Sıfat fiiller cümlelerde nesnelerin özelliklerini vurgulamak için kullanılır. Örneğin:
– Araba hızlı gidiyordu. (hızlı kelimesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır)
– Oyun eğlenceliydi. (eğlenceliydi kelimesi sıfat fiil olarak kullanılmıştır)


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti